Àrea Adults

  • Psicoteràpia individual
  • Psicoteràpia grupal
  • Teràpia de parella i familiar
  • Teràpia sexual

Area Adults

Treballem per descriure, explicar, diagnosticar i tractar els problemes que poden aparèixer a l’etapa adulta.

El psicòleg d’adults, davant d’una demanda, té com a principals tasques la detecció i identificació de les àrees problema i la planificació del tractament en col·laboració amb el client. D’aquesta forma el tractament és personalitzat i adaptat a les necessitats de cada individu. Cal tenir molt en compte que la persona que realitza el tractament ha de tenir voluntat per fer-ho. Per l’augment de la motivació i així adherència al tractament, el tractament col·laborador es mostra més eficaç, ja que la persona es veu partícep i activa en la teràpia i no és simplement un receptor d’informació.

Les necessitats de les persones i el seu ritme de vida han provocat un augment de les patologies de tipus psicològic: el malestar, l’angoixa, la por, són paraules utilitzades en el nostre llenguatge de forma continua. I per això cada vegada més hi ha un increment de la demanda de tractament psicològic a la nostra societat, per tal de solucionar aquests problemes i millorar la qualitat de vida de les persones.