Psicologia Infantil i Adolescents

Imatge d'un nen amb les mans pintades

Treballem per descriure, explicar, diagnosticar i tractar conductes i variables responsables de les alteracions conductuals que es produeixen durant el període de la infantesa i de l’adolescència.

Els nens viuen un període de ràpid creixement i desenvolupament. A més a més dels ràpids canvis físics associats a la maduració, existeixen importants canvis socials, cognitius i comportamentals que sovint tenen importants repercussions sobre la salut dels infants. De fet, la majoria de símptomes associats als trastorns infantils són comportaments adequats o, al menys, típics en les primeres etapes del desenvolupament, com poden ser la hiperactivitat, l’inquietud, inclús l’agressivitat.

Aquest caràcter evolutiu dels nens i, per tant, de les seves conductes fa que l’avaluació sigui multisituacional. S’ha de determinar quins aspectes del funcionament del nen són exclusius de contextos específics i quins són transituacionals.

Relacionat amb aquest aspecte i amb la finalitat d’obtenir més coneixement sobre la naturalesa del problema utilitzem múltiples informants, treballem en coordinació i estreta relació amb els pares, la família i l’entorn més directe dels infants i els joves, els centres educatius.

RECURSOS DE L’ ÀREA:

 • Psicoteràpia individualitzada
 • Psicoteràpia grupal
 • Psicoeducació pares
 • Tallers
 • Xerrades

PSICOTERÀPIA

En el nostre centre treballem diàriament amb nens i joves que presenten trastorns:

 • de l’aprenentatge
 • de la comunicació
 • d’ansietat
 • de conducta
 • depressius
 • TDAH
 • entre d’altres

I amb problemes:

 • de relació
 • relacionats amb la desatenció
 • acadèmics
 • entre d’altres

El primer pas bàsic que realitzem és l’avaluació, la identificació dels problemes infantils, però no com una eina per després realitzar un tractament, sinó com un procés continu de presa de decisions/solució de problemes.

PSICOEDUCACIÓ

La psicoeducació és un dels valors del nostre centre. Dintre del procés terapèutic està implícit la implicació individual i col·lectiva que alhora genera confiança, compromís i transparència.

Quan dissenyem el programa d’intervenció expliquem als pares i d’altres adults relacionats amb el pacient, les tècniques i estratègies que treballarem plegats. Treballem sobre el constructivisme, ja que aquest estimula l’aprenentatge, afavorint el desenvolupament del nen i el jove, ja que és ell qui assimila la realitat, considerant especialment la capacitat que tot subjecte té. D’aquesta manera, comprendrà tot el que l’envolta d’acord al seu temps i necessitats internes.