Psicologia Forense

El psicòleg forense és aquell que intervé com a expert mitjançant l’avaluació, realització d’informes pericials psicològics i assessorament psicològic d’aquells fenòmens psicològics, conductuals i relacionals que incideixen en el comportament legal de les persones. Aportant una valoració objectiva a través de les tècniques i instruments més adients. El àmbit d’actuació es centra en el Dret […]

TENINT-NOS EN COMPTE: L’AUTOCURA

La societat i el ritme de vida actual fa que les persones estiguem poc centrades en nosaltres mateixos, en el nostre ésser i les nostres necessitats. Més enllà d’allò fisiològic, l’ésser humà té necessitats emocionals i afectives que han de ser cobertes per aconseguir un benestar ple. En aquest sentit pren efecte el terme Autocura. […]

DIFICULTATS D’APRENENTATGE (DEA)Pack d’avaluació i diagnòstic

DIFICULTATS D’APRENENTATGE (DEA)Pack d’avaluació i diagnòstic 1.- Objectiu de la valoració: Avaluar i diagnosticar trastorns de l’aprenentatge amb dificultats a l’escriptura (disgrafia, disortografia, disintaxis), la lectura (dislèxia) o el càlcul (discalculia), així com trastorns associats a aquests, com el TDA, TDAH, trastorns de la comunicació, TEL (trastorn específic del llenguatge), TDI (trastorn del desenvolupament intel·lectual), […]

Els vincles afectius

La majoria dels problemes que trobem a psicoteràpia tenen una implicació en cert nivell dels seus vincles afectius, i sobretot els vincles establerts a la infància. En aquest petit escrit volem diferenciar els tipus de vincles i la importància de cadascú d’ells. Hi ha diferents classificacions sobre els vincles afectius que s’estableixen a la infància, […]

Mutisme selectiu, un cas real

El Mutisme Selectiu és definit al DSM-V com la “incapacitat persistent de parlar o respondre a d’altres persones en una situació social específica en la qual s’espera que ho faci, tot i fer-ho sense problemes en altres situacions (prototipicament a casa i davant la presència d’altres familiars immediats)”. Es recull dins els trastorns d’angoixa i […]

Conviure amb la tristesa

La depressió és un trastorn dins els trastorns de l’estat d’ànim, es caracteritza per un baix estat d’ànim, les persones deprimides experimenten una gran tristesa que incapacita per les activitats de la vida quotidiana. Les causes poden ser molts, els antecedents familiars són importants, així com diferents successos que impacten a la vida de les […]

Escola de mares i pares

Definició i Objectius L’Escola-Taller de Pares i Mares és un espai d’ informació,  formació i reflexió dirigit a pares i mares, sobre aspectes relacionats amb les funcions parentals. És un recurs de recolzament a les famílies, perquè es puguin  desenvolupar adequadament  les funcions socialitzadores, i superar situacions de necessitat i risc social. Presenta un caràcter […]

EMDR

EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) La EMDR és un abordatge psicoterapèutic molt eficaç que accelera el tractament de moltes problemàtiques psicològiques. El mètode va ser descobert per la Dra. Francine Shapiro en 1987 i s’ha anat desenvolupant al llarg d’aquests anys demostrant una gran eficàcia. Consisteix en la estimulació bilateral acompanyada d’un protocol de tractament […]

Dislexia

La dislèxia

La dislèxia és un trastorn que es manifesta per una dificultat significativa en l’aprenentatge de la lectura, tot i tenir una educació convencional, una adequada intel·ligència i oportunitats socioculturals . Del 5 al 10% dels nens amb edat escolar presenten dificultats significatives per aprendre a llegir,  per això podem dir que la dislèxia és una […]

Escollir Psicoleg

Claus per escollir un psicòleg

El moment de decidir anar al psicòleg és un moment complicat per la persona, parella o família que sol·liciti el servei. Moltes vegades tenim dubtes de quin serà el camí a seguir i millor de cara a solucionar la situació que estiguem passant. Dins de la psicologia hi ha moltes corrents, moltes formes de treballar […]