Escollir Psicoleg

Claus per escollir un psicòleg

El moment de decidir anar al psicòleg és un moment complicat per la persona, parella o família que sol·liciti el servei. Moltes vegades tenim dubtes de quin serà el camí a seguir i millor de cara a solucionar la situació que estiguem passant.

Dins de la psicologia hi ha moltes corrents, moltes formes de treballar amb els mateixos problemes, des de diferents escoles s’entenen els problemes de manera diferent i per això es treballem de formes diferents. Hi ha escoles que són científiques i basen els seus tractaments en estudis i altres que no, hi ha persones que es fan dir “terapeutes” que apliquen tractaments no reconeguts per cap universitat i fins i tot que no son psicòlegs. Amb aquest article volem donar les claus per escollir un bon psicòleg.

  1. Realment és psicòleg; sembla que aquest punt no seria necessari però en realitat hi ha moltes persones que diuen que son terapeutes, o psicoterapeutes que en realitat no tenen la llicenciatura de psicologia. Per esbrinar si la persona escollida té la titulació necessària existeixen col·legis professionals de psicòlegs que tenen llistats de les persones col·legiades a la seva comunitat. És important que la persona a qui anem tingui la formació bàsica necessària per exercir la professió.

  2. Formació especialitzada; per treballar en la psicologia clínica és necessari tenir una formació específica, en sanitat pública la especialitat és la realitzada per via PIR, psicòleg intern resident. Aquesta no és necessària per la pràctica privada però si, tenir la de psicòleg sanitari. Les consultes de psicòlegs han estat obligades a registrar-se en la generalitat per poder acreditar la formació dels psicòlegs que treballin en l’àmbit clínic. El centre on esculli la gent anar hauria de ser un centre sanitari.

  3. Especialitat; totes les persones saben de tot? llavors podem pensar que tots els psicòlegs saben treballar amb tot? quan més especialitzat sigui un professional més domini i coneixements tindrà sobre la seva àrea. Així com tenint molt clar que si ens hem de mirar la vista anirem a l’oftalmòleg i no a l’endocrí, o si tenim un problema de cor al cardiòleg i no al ginecòleg; sembla que amb la psicologia molts pensen que poden realitzar tractaments tant a un nen de sis anys per un trastorn de conducta com per un adult amb un trastorn depressiu o una parella amb dificultats de relació.

  4. Tipus de teràpia; és important saber quin tipus de teràpia realitza el psicòleg, no totes les teràpies tenen la mateixa eficàcia, ni han demostrat ser igual d’efectives, per això és molt important saber que la persona que ens portarà tindrà en compte l’eficàcia dels tractaments depenen del tipus de problema que tinguem. Un equip en formació constant i obert a conèixer noves formes de treballar i aprofundir en altres és la millor opció.

  5. Avaluació i proposta de tractament; un bon professional té en compte a les persones que té al davant per decidir que fer conjuntament, és important que existeixi una avaluació inicial del problema i el psicòleg et realitzi un diagnòstic del que està passant, així com una proposta de tractament ajustada.

  6. Freqüència de les sessions: en la majoria dels casos les sessions tenen una freqüència setmanal, només al principi o per un motiu justificat es realitza més d’una sessió a la setmana, els estudis no justifiquen més de una sessió setmanal en la majoria dels casos. és necessari un mínim de 45 minuts per poder realitzar una sessió de psicoteràpia eficaç.

  7. Que no és un tractament psicològic: moltes vegades persones que expliquen que van anar al psicòleg o feien una teràpia de grup, expliquen que únicament anaven a parlar. Un psicòleg no és una persona a la que únicament vagis a parlar, si no que t’explica l’origen de les teves emocions, pensaments i com tot això afecta a la teva conducta, com son els problemes que tens.

  8. Deures; la majoria de teràpies proposen tasques per fer entre sessions, un registre, algun exercici o alguna pauta, és un bon indicador de que una teràpia és eficaç.

  9. Relació terapèutica; la relació entre psicòleg i pacient és una relació professional, no és d’amistat ni molt menys sentimental. T’has de sentir còmode amb el professional que treballis però tenint en compte aquesta relació, si no estàs a gust amb el professional que treballis pots canviar de terapeuta i fins i tot parlar-ho directament amb la persona que t’està atenent, això pot ajudar a que la relació millori.

  10. Dret a preguntar; tens dret a preguntar al professional tot el que té a veure amb la feina que esteu realitzant, objectius d’exercicis, motius, tipus de tractament, eficàcia, no tinguis dubte de poder realitzar preguntes a la persona amb qui treballis.

Amb això volem deixar unes idees que ajudin a decidir quin professional escollir, segurament altres coses ens podrien servir per escollir millor però tenir aquests punts ens pot servir.

Posted in Uncategorized.