Coach & Counselling

El Centre Psicològic Caldes ofereix servei de Coach així com tambè de Counselling.

Coach

El coaching es una metodología moderna. Ens apropa a l’èxit, a aconseguir els nostres objectius, permetent desenvolupar-nos personal i professionalment.

L’Èxit depèn bàsicament de:

 • La comunicació amb un mateix (pensament-emocions)
 • La gestió de les emocions (pròpies i externes/dels altres)
 • La comunicació que estableixes amb els altres
 • Les accions que emprens o no fas

Es un conjunt de competències que ajuden a pensar de forma diferent a com ho fas habitualment, a millorar la teva manera de comunicar-te i a profunditzar sobre tu mateix.

és l’art de treballar amb els altres per que obtinguin resultats i millorin la forma de fer les coses. Genera noves possibilitats d’acció i permet l’obtenció de resultats. Es treballa mitjançant una aliança entre el “Coach” o entrenador personal i el client, un acord entre parts a partir del que s’estableixen els objectius, la manera de portar endavant el programa d’execució, l’agenda de treball i l’avaluació dels resultats que el client va assolint.

El treball i la consultoria es realitza sempre a mesura, individualment, aportant respostes personalitzades i adaptades a cada situació.

COACHING “ENTRENAMENT PERSONALITZAT POTENCIANT”

 • Habilitats de comunicació
 • Intel·ligència emocional
 • Programació Neurolinguista (PNL)
 • Gestió del temps

BENEFICIS

 • Millorar la qualitat i eficàcia en la nostra comunicació
 • Conèixer el que volem i el què ens motiva
 • Major satisfacció i eficàcia en el treball
 • Autocontrol i “manejo” de l’estrès
 • Desenvolupar habilitats personals de comunicació
 • Millorar les relacions en l’àmbit professional, social i personal
 • Potenciar l’autoestima i la valoració que tenim de nosaltres mateixos
 • Superar el que ens paralitza i capacitar-nos pel canvi
 • Superar el “victimisme” adoptar una actitud pro-activa

Cóm funciona el Coach?

Les consultes poden fer-se de maneres diferents:

 • Al nostre centre demanant hora previament
 • On line. A través de la nostra Web

Coach

Counselling

El Counselling o Assessorament psicològic té els seus inicis en la psicologia humanista, més concretament en la teràpia centrada en el client de Carl Rogers. Es centra en la millora de la persona i en el seu creixement personal.

El Counselling s’entén com un acompanyament que permet al client clarificar el seu entorn facilitant així el seu creixement personal. Per tant, ens centrem en la part positiva que té tota persona, desenvolupant les seves qualitats i així aconseguint millorar la seva qualitat de vida, afectant a com interpretar les situacions i pren decisions.

Les persones poden reflexionar i actuar quan es donen les circumstàncies adients, l’espai que se li dona a la persona a través del diàleg l’ajuda a prendre decisions i resoldre problemes en el present.

El Counselling treballa amb problemes que tenen a veure amb la vida actual, mentre que la psicoteràpia es centra en problemes que tenen una arrel més profunda i que tenen a veure amb vivències passades.

El Counsellor ajuda a l’individu a reconèixer i acceptar les emocions conflictives viscudes per circumstàncies determinades com experiències traumàtiques, accidents, morts properes, discapacitats, malalties, pèrdua de la feina, relacions conflictives. Tota aquesta feina respectant el propi sistema de la persona, recursos personals i capacitat de decisió.

Objectius del Counselling

 • Augment de l’autonomia de la persona respecta al seu ambient social, professional i cultural. Dona eines que permeten al client afrontar situacions difícils a partir de l’anàlisi de les necessitats i quins són els recursos personals i socials de l’entorn

Qui realitza el Counselling

El professional de Counselling es anomenat counsellor. La traducció és difícil ja que es tracta d’una persona amb formació similar a la de psicoterapeuta que aglutina més que un conseller, orientador, assessor, té una definició pròpia.

El Counselling pot ser realitzar per professionals que treballin en àrees sanitàries, socials, culturals, de prevenció, mediació o activitats humanitàries.

Regles bàsiques del Counselling

 • No jutjar
 • Ser empàtic
 • No donar consells
 • No preguntar mai per què…
 • No prendre la responsabilitat del problema de l’altre
 • No interpretar la situació de l’altre
 • Concentrar-se en l’aquí i l’ara
 • Concentrar-se primer en els sentiments

El Counselling pot ser dividit en orientació i consell

Exemples d’orientació.

 • Orientació vocacional i/o laboral
 • Elecció de parella/ casar-se o no/ tenir fills o no
 • Realització de viatges i canvis d’estil de vida
 • Emancipació i sortida de la llar paterna
 • Desenvolupament d’un projecte de vida
 • Etc

Exemples de consell:

 • Com ho faig per a estudiar amb èxit la carrera que ja he triat?
 • De quina manera puc portar a bon termini una relació de parella?
 • Quines són les claus per a sobreviure vivint sol, fora de casa dels meus pares?
 • Etc

Cóm funciona el Counselling

Las consultes poden fer-se de maneres diferents:

 • Al nostre centre demanant hora previament.
 • On line. A través de la nostra Web