Escola de mares i pares

 1. Definició i Objectius
 2. L’Escola-Taller de Pares i Mares és un espai d’ informació,  formació i reflexió dirigit a pares i mares, sobre aspectes relacionats amb les funcions parentals. És un recurs de recolzament a les famílies, perquè es puguin  desenvolupar adequadament  les funcions socialitzadores, i superar situacions de necessitat i risc social. Presenta un caràcter preventiu contribuint a modificar conductes i  a l’adquisició d’altres saludables per la dinàmica familiar.

  Quantes vegades no hem sentit les següents frases??

  Ser mare/pare és meravellós.
  Ningú no ens ha ensenyat a ser mare /pares.
  Ho estaré fent bé?
  No puc amb els meus fills!! No serveixo com a mare / pare.
  No estic preparat per ser mare/ pare.

  La necessitat d’aprendre a ser pares no és nova.

  Sempre hem buscat el recolzament, consell d’altres pares, dels avis, de les dites populars i fins i tot de contes infantils, quan els fills ens presenten un problema.

  Des d’antic han estat els pares i mares els que informant-se i actuant han anat superant els problemes: des de la reducció de la mortalitat infantil fins ensenyar als fills hàbits alimentaris, higiènics, més saludables, fins a resoldre problemes emocionals…

  Aquest fet de transmetre i posar en pràctica tots els consells que milloren la vida familiar i beneficien el desenvolupament dels fills, va portar al 1815 a un grup de mares a fer la primera “Associació de mares de família”… El 1928 es crea la que es considerada la 1ª Escola de Pares (St. Vérine).

  Objectius:

  • Aconseguir espais de reflexió sobre situacions quotidianes.
  • Analitzar les diferents etapes que recorre una família en el seu cicle vital.
  • Afavorir la comunicació en el grup familiar i amb l’entorn comunitari, facilitant xarxes socials.
  • Promoure el coneixement de les característiques evolutives i necessitats del nen o l’adolescent.
  • Donar als pares i mares recursos i habilitats que possibilitin un creixement personal dels fills i del grup familiar.
  • Detectar el més aviat possible les problemàtiques del grup familiar o d’algun dels seus membres.
  • Promoure la participació conscient i activa dels membres del grup en el procés d’ensenyament i aprenentatge des dels diferents rols.

 3. Metodologia:
 4. La metodologia té com a finalitat ajudar als membres dels grups a obtenir la informació i els recursos necessaris per a poder afrontar i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana. Els tallers estan dissenyats per poder ser adaptats i aplicats als diferents perfils dels participants.

  Esquema:

  • Breu exposició del tema acordat dins els previstos del programa.
  • Anàlisis dels coneixements i experiències que el grup té sobre el tema a treballar.
  • Habilitats i estratègies que es requereixen aprendre.
  • Pla per posar en pràctica el que es treballa a la sessió.
  • Repàs dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals treballats.

  PASSOS A SEGUIR:

  1. COMPRENDRE LA SITUACIÓ
  2. ESTRATÈGIES
   Buscar informació
   Analitzar la situació
   Trobar alternatives de solució

  3. MINIMITZAR LES DIFICULTATS
  4. Mantenir la calma
   Facilitar l’escolta activa
   Buscar estils de solució
   Expressar els sentiments
   Considerar l’autoestima

  5. SOLUCIONAR LES SITUACIONS CONFLICTIVES
  6. Afrontar la situació problema
   Donar i rebre ajuda
   Habilitats socials emprades
   Revisar/Avaluar resultats

 5. PROGRAMA
 6. L’Escola-Taller de pares i mares està dividida en tres grups:

  1er grup: adreçat a pares i mares d’escola bressol (0-3 anys)

  2ongrup: adreçat  a pares i mares de Centres d’Educació Primària (3-11a)

  3er grup: adreçat  a pares i mares de la ESO (11-16 anys)

  Cada grup realitza una sessió mensual d’una hora i mitja durant tot els curs escolar, (“nosaltres també som una escola!” ).

Setembre Octubre Novembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny
Escola Bressol 90′ Què és i per a què serveix l’ESCOLA PARES Els hàbits saludables L’establiment de vincles afectius L’autonomia Control d’esfinters Psico-motricitat Els límits El desen-volupament del llenguatge Les relacions entre iguals
Primària 90′ Què és i per a què serveix l’ESCOLA DE PARES L’autoafirmació Pautes educatives bàsiques Límits Foment de l’autonomia Les relacions familiars El grup d’iguals Problemes de conducta Problemes d’aprenentatge
Secundària 90′ Què és i per a què serveix l’ESCOLA DE PARES L’adolescència Em miro al mirall dels altres Les pautes: el meu fill arriba tard L’autoestima TCA El consum de substàncies tòxiques La sexualitat Les relacions entre iguals Problemes familiars
Posted in Uncategorized.