Dislexia

La dislèxia

La dislèxia és un trastorn que es manifesta per una dificultat significativa en l’aprenentatge de la lectura, tot i tenir una educació convencional, una adequada intel·ligència i oportunitats socioculturals . Del 5 al 10% dels nens amb edat escolar presenten dificultats significatives per aprendre a llegir,  per això podem dir que la dislèxia és una de les primeres causes de fracàs escolar.
Des del CΨC, preocupats per aquesta situació escolar, hem elaborat un sistema d’avaluació precoç de la dislèxia, de caràcter individual, per tal de detectar signes d’alerta al respecte i, així, poder pal·liar les dificultats d’aquest trastorn d’aprenentatge mitjançant un pla terapèutic adequat a cada infant.
En aquest sentit, els professionals del centre estem en contínua formació, per tal de garantir una tractament terapèutic individual on es tinguin en compte tots aquells aspectes alterats, ja siguin els propis del procés lector, com els emocionals que puguin acompanyar a aquest trastorn. Disposem d’un programa específic per la detecció i el tractament.
La Dislèxia no desapareix,però, s’aconsegueix superar, tenint professionals especialitzats i estratègies d’intervenció efectives.

“Convierte las dificultades en posibilidades”
Pablo Freire

Posted in Uncategorized.