Modalitats de tractament

En el Centre Psicològic Caldes oferim diferents modalitats de tractament per tal d’afavorir l’eficàcia en els diferents tractaments específics a cada cas.

  • Psicoteràpia individual: la majoria de persones se senten més còmodes amb una psicoteràpia individual on ell/a i el professional estiguin sols tractant el seu problema. Es realitza al Centre amb un professional especialitzat segons problemàtica i edat.
  • Psicoteràpia grupal: la teràpia grupal té alguns avantatges sobre la teràpia individual. Es tracta d’un model que serveix per poder aprendre també dels comportaments dels altres. Aquests grups són variats depenent del problema que es treballi.
  • Serveis a domicili: Quan existeix la impossibilitat de desplaçar-se al nostre Centre per circumstàncies personals o limitacions físiques, l’equip del Centre Psicològic Caldes ofereix la possibilitat de desplaçament. Aquest servei suposa un petit increment del preu/visita per tal de cobrir el cost i el temps del desplaçament.
  • Psicoteràpia on-line: es realitzen sessions de psicoteràpia a través de SKYPE, ja sigui per què la persona viu a molta distància del Centre o per què en mig de la teràpia s’ha traslladat. La sessió on-line s’ha d’abonar via transferència bancària abans de la seva realització.

On Line

Consulta on-line: de vegades hi ha persones que necessiten realitzar una consulta breu sobre alguna situació problemàtica o possible trastorn. En aquest cas, poden enviar una consulta via correu electrònic a info@centrepsicologiccaldes.com, i el professional que hagi de respondre la pregunta podrà fer algunes orientacions sobre informació necessària per resoldre el seu dubte i responent també via correu electrònic. Aquest servei s’ha d’abonar abans de rebre la resposta mitjançant una transferència bancària i té un cost de 20€.