Psiquiatria

El Centre Psicològic Caldes completa els seus serveis de Salut Mental amb l’equip de Psiquiatres especialitzats. La Psiquiatria és la branca de la Medicina dedicada a l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació de les persones amb trastorns mentals, per assegurar l’adaptació i la major autonomia de l’individu al medi.

És conegut que la gran majoria dels trastorns mentals tenen una causa multifactorial, això vol dir que s’impliquen factors biològics, psicològics i socials; és per aquest motiu que complementar l’equip de salut mental amb professionals de la medicina té una gran importància per tal de proporcionar solucions eficaces al patiment de les persones.

El nostre equip de Psiquiatria té una gran experiència professional en l’àmbit hospitalari i la consulta ambulatòria; també col·laboren en estudis de rellevància. A més, l’equip mèdic està especialitzat en l’atenció amb infants, adolescents i adults.

Priquiatria