Reeducacions Pedagògiques

Què és una reeducació pedagògica?

La reeducació pedagògica és una intervenció educativa que duu a terme un professional de l’educació o la psicologia i que té com a objectiu la millora i el desenvolupament de les capacitat intel·lectuals i emocionals d’infants i adolescents amb problemes tan en l’aprenentatge com a nivell emocional.
Perquè es necessària la reeducació pedagògica?

Hi ha moments en la vida de tot infant o adolescent que per determinades raons o circumstàncies no assoleix aquells coneixements i capacitats que són propis de la seva edat i del seu nivell educatiu i cognitiu, la reeducació el que pretén és ajudar a aquells infants i adolescents que es troben en aquesta situació per tal de que adquireixin l’autonomia que necessiten per seguir el seu desenvolupament cognitiu i emocional.

Reeducacions Pedagògiques

Per aconseguir a aquesta autonomia és necessari treballar des de tres nivells diferents:

  • Nivell cognitiu: Reforçant les capacitats mentals bàsiques com són la memòria, la concentració, l’atenció , el raonament crític, etc
  • Nivell emocional: Afavorint l’autoestima, reduint els nivells d’ansietat i desenvolupant les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent
  • Nivell d’aprenentatge: Ensenyant tècniques d’estudi i donant reforç en les diferents matèries educatives; ortografia, gramàtica, càlcul, etc