Teràpia de parella

Parella passejant per la platja

La Teràpia de Parella és una de les intervencions psicològiques que ofereix el Centre Psicològic Caldes.

La Teràpia de Parella és una forma d'intervenció psicoterapèutica que centra la seva atenció en la relació de parella.

L'ojectiu d'aquesta teràpia és restaurar i enriquir aquells aspectes que formen part de la relació de parella que estan, en més o menys mesura, deterioriats.

La convivència d'una parella és un procés complexe i pot produïr un desgast com a conseqüència, no només de la pròpia convivència, sinó també per tots els canvis tant personals com externs que es donen en la vida de qualsevol parella. Per aquest motiu, les parelles han d'anar adaptant-se contínuament a aquests canvis i fer ús dels recursos dels que disposen per a anar gestionant les diferents situacions.

Quan els recursos dels que disposa la parella no son suficients, comencen a sorgir problemes que generen malestar i que afecten a l'estat emocional de cada un dels membres de la parella i augmenten la insatisfacció dins de la relació. Aquest procés de desgast en la vida de la parella és lent, i és per això que les parelles no sol·liciten ajuda de forma immediata. Abans, la parella intenta, de diverses formes, solventar per si sols els conflictes i les desavinènces. En algunes ocasions la parella aconsegueix resoldre el malestar, millorant la relació. En altres ocasions, però, el pas del temps i el fet de no trobar solucions reals per als problemes de la parella, provoquen un malestar i una insatisfacció cada vegada més grans. és en aquestes ocasions quan moltes parelles es plantegen la possibilitat de buscar ajuda i iniciar una Teràpia de Parella.

En la Teràpia de Parella treballem aspectes com la comunicació entre els dos membres de la parella, la ressolució de conflictes, l'establiment d'acords, l'afectivitat i la sexualitat, entre d'altres.

Així doncs, el plà de treball que portem a terme en una teràpia de parella està format per l'entrenament en habilitats de comunicació i resolució de conflictes, augmentar els intercanvis de conductes positives i introduir canvis en les expectatives, atribucions i idees irracionals de la parella.

"El que enriqueix una relació no son els interessos comuns, sino les petites diferències"