Teràpia Familiar

La Teràpia Familiar és un enfoc psicoterapèutic que centra la seva atenció en el sistema familiar.

Des de l’enfoc de la Teràpia Familiar, s’entèn la família com un sistema, on la psicopatologia resideix en el funcionament, les interaccions i les relacions entre els membres que formen el sistema. Des d’aquest punt de vista, el problema no és individual, sinó relacional. La finalitat de la Teràpia de Família és arribar a un consens entre tots els membres de la unitat familiar, amb la finalitat de modificar aquelles interaccions que provoquen malestar i, a la vegada, incidir en el comportament de cada un dels membres que formen la família. La Teràpia Familiar és també una eina indispensable per l’abordatge de moltes psicopatologies, sent de vital importància aquest tipus de enfoc, per exemple en casos com els trastorns de la personalitat i els trastorns de la conducta alimentària.

Terapia Familiar